Skövde vuoden 2021 ruotsinsuomalainen kunta

Vuoden 2021 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi on valittu Skövde, joka on ylläpitänyt ja kehittänyt vähemmistötyötään kansallisen vähemmistölain hengen mukaisesti ja pitkäjänteisesti.

Vuoden 2020 ruotsinsuomalainen kunta on Haninge

Vuoden 2020 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi valitaan Haninge, joka pandemiasta huolimatta on pystynyt sekä ylläpitämään että kehittämään vähemmistötyötään toimivan ja tukevan organisaation ja eri yhteistyöryhmien ansiosta.

Hallintoalue ja hallintoaluekunta

Laissa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä, eli niin sanotussa vähemmistölaissa, säädetään, että Ruotsin kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla on oikeus käyttää omaa kieltään viranomaisyhteyksissä.