Luulaja vuoden 2022 ruotsinsuomalainen kunta

Luulajan kunnalle on myönnetty Vuoden 2022 ruotsinsuomalainen kunta – tunnustus. Tunnustuksen myöntää Ruotsinsuomalainen valtuuskunta ja motiivina on ollut Luulajan kunnan suunnitelmallinen työ esikoulussa ja koulussa.

Anne-Mari Angeria, strategi, joka kehittää kansallisia vähemmistöjä koskevaa työtä on ylpeä siitä, että kunnan työ huomioidaan:– Luulajan kunnalla on paljon suomenkielisiä työntekijöitä. Kiitos kuuluu kaikille niille työntekijöillemme, jotka toteuttavat tätä työtä kunnan eri palveluissa. Henkilökuntamme esikouluissa ja koulussa, äidinkielenopettajat mutta myös henkilökuntamme vanhustenhoidossa. Sillä on tärkeä merkitys kansalaisillemme. Jotta myös tulevaisuudessa voimme tarjota näitä palveluita ja säilyttää suomen kielen elevänä kielenä ruotsissa, mikä on yksi vähemmistöpolitiikan tavoitteita, tarvitsemme useampia oppilaita, jotka lukevat suomen kieltä koko koulujärjestelmän ajan myös lukiotasolla.

Valtuuskunnan perusteluissa todetaan mm. seuraavasti: Luulajan lapsi- ja koulutuslautakunta on luonut esikoulun ja koulun suomenkieliseen opetukseen  suunnitelman, jota toteutetaan asteittain. Kunnalla on kaksikielinen esikoulu, jossa on kaksi  suomenkielistä osastoa. Lapset oppivat suomea kielikylpymenetelmällä. Peruskouluun on avattu ns.  kielisolmu, eli språknod, jossa lapset saavat kieli- ja kulttuuritukea suomeksi vähintään kolme tuntia  viikossa. Siellä on myös tavoitteena kaksikielisen opetuksen käynnistäminen.

Kunnan tukikeskus on kehittänyt kielilaukun ja kulttuurilaukun. Suomenkielistä kielilaukkua  käytetään pienimpien lasten neuvonpitojen tukena. Kulttuurilaukun avulla opetetaan kaikille lapsille  kansallisista vähemmistöistä ja herätetään lapset kiinnostumaan kielestä ja kulttuurista leikin avulla.

Kaupunginkirjasto on palkannut lukion suomenkielisiä oppilaita lukemaan satuja lapsille, jotta nuoret  havaitsisivat, että suomen kielestä on käytännön hyötyä. Kunta on kutsunut nuoria neuvonpitoon tapaamiskeskus Navetissa. Tapaamisen tuloksena perustettiin  kielikahvila.