Karlskogasta vuoden 2023 ruotsinsuomalainen kunta

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta haluaa nimityksellä antaa tunnustusta kunnan ansiokkaasti hoitamalle neuvonpidolle ruotsinsuomalaisen kansallisen vähemmistön kanssa.

– Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtajisto toteaa, että Karlskogan kunta on kehittänyt jäsenneltyä dialogia kuntansa vähemmistöjen kanssa esimerkillisellä tavalla, sanoo valtuuskunnan puheenjohtaja Markus Marttila.

– Karlskogan kunta on saanut paljon huomiota mediassa poliitikkojen esitysten, hyväksyttyjen kansalaisesiehdotusten ja muodollisen neuvonpidon ansiosta, toteaa Karlskogan vähemmistöstrategi Anne Ågren.

Karlskoga on käynyt neuvonpitoa ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa siitä lähtien, kun se liittyi suomen kielen hallintoalueeseen vuonna 2012. Lisäksi neuvonpidon rakennetta on sittemmin kehitetty voimakkaasti.

Tänä vuonna ehdolla oli 14 kuntaa, eikä valintamme ollut helppo. Muun muassa Håbon kunta oli vahva ehdokas, joka on kaikista pienen kunnan vaikeuksista huolimatta onnistunut saavuttamaan paljon lyhyessä ajassa, avaa valtuuskunnan puheenjohtaja Markus Marttila valintaprosessia.

Nimityksen juhlatilaisuus pidetään huhtikuussa Luulajassa, vuoden 2022 ruotsinsuomalaisessa kunnassa. (SVT/Uutiset)