Käytätkö ruotsinsuomalaisia sanoja?

Isofin kielenhuoltaja Tarja Larsson haluaa osana Tukholman yliopistossa tekemäänsä suomen oppiaineen maisterintutkielmaa selvittää, miten Ruotsissa asuvat suomen puhujat suhtautuvat niin kutsuttujen ruotsinsuomalaisten sanojen käyttöön. Kyselyyn voi vastata täysin nimettömästi joko suomeksi tai ruotsiksi. Linkki kyselyyn: https://survey.su.se/Survey/53077/en

– Ruotsinsuomalaisilla sanoilla tarkoitan ruotsin kielestä suomeen lainattuja sanoja, joita käytetään etupäässä vain Ruotsissa. Tällaisia voivat olla suomenkieliset vastineet Ruotsin viranomaisten ja muiden laitosten nimille (esim. Vakuutuskassa ’Suomen Kansaneläkelaitosta vastaava Ruotsin viranomainen’, ruots. Försäkringskassan) tai Ruotsissa esiintyville ilmiöille (fiikata ’kahvitella’, ruots. fika). Mutta niitä voivat olla myös uudet suomenkieliset sanat käsitteille ja ilmiöille, jotka eivät ole käytössä pelkästään Ruotsissa (esim. favoriitti ’suosikki’, ruots.  favorit tai rullaraput ’liukuportaat’, ruots. rulltrappa) ja joita joissakin tapauksissa käytetään vastaavan Suomessa käytettävän sanan sijaan. Monien kysymysten kohdalla vastaaja voi tarkentaa vastaustaan perustelemalla sitä. Perustele mielellään, sillä olen kiinnostunut saamaan mahdollisimman paljon tietoa tästä aiheesta. Voit vastata kyselyyn täysin nimettömästi. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Vastaukset koostetaan ja esitellään maisterintutkielmassani sekä Isofin julkaisemassa Kieliviesti-lehdessä ja mahdollisesti myös muissa julkaisuissa tai yhteyksissä, kertoo Tarja Larsson.