Lapsuudenmuistot talteen

Nyt kerätään Ruotsiin vuosina 1950-1990 muuttaneiden lapsuuden muistoja – ”Niistä voi olla yhteiskunnallista hyötyä”.

Tutkija Tuomas Laine-Frigen on huomannut, että historiantutkimuksista puuttuu lasten ja nuorten maahanmuuttokokemuksia koskevaa tutkimusta. Hänen mukaansa tutkimusalalla on ajankohtaista merkitystä.

Uudessa hankkeessa kerätään lapsuuden muistoja niiltä, jotka ovat muuttaneet Suomesta Ruotsiin suuren muuttoliikkeen aikana vuosina 1950–1990. Samalla kiinnostavat myös lapsuuden tarinat niiltä, jotka syntyivät suomalaiseen perheeseen Ruotsissa.

Hankkeen takana ovat historiantutkija Tuomas Laine-Frigen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) sekä ruotsinkielinen Svenska litteratursällskapet i Finland.

– Olemme kiinnostuneita siitä, miten lapset ja nuoret integroituivat yhteiskuntaan Ruotsissa, Laine-Frigren sanoo.

Tutkija uskoo, että aihepiirin ymmärtämisestä on laajempaa yhteiskunnallista hyötyä. Siksi hän toivoo hankkeen tulosten leviävän ja olevan hyödyksi akateemisten piirien ulkopuolella.

Ruotsinsuomalaisen lapsuudentarinansa voi kertoa vastaamalla SKS:n nettisivuilla olevaan kyselyyn, joka on avoinna toukokuun loppuun saakka. Kyselyyn voi vastata myös ruotsiksi.

Tuloksista kerrotaan lisää tämän vuoden syksyllä. (svt/Uutiset)