Sverigefinska berättelser – ny app

apphaninge
Tidningen om Haningesta. Nr 1/2022.

I våras lanserades en kultur-app som tagits fram i samarbete med Haninge kommun och Länsmuseum. Den heter Sverigefinska berättelser. Berättelserna i guiden bygger på historiskt stoff som har funnits under många år – men som nu får synas och höras på ett nytt sätt. Det kan handla om platser vars namn har en koppling till Finland, platser där det funnits eller finns verksamheter med särskilt betydelse för det sverigefinska. Det kan också vara platser som har brukats eller har besökts av kända finländska personligheter – eller platser som bär på minnen från 1970-talets finska arbetskraftsinvandring. Syftet med guiden är att på ett lättillgängligt sätt inspirera alla till att upptäcka Haninge kommuns historia ur ett sverigefinskt perspektiv, skriver de delaktiga i Haninge kommun.