Miten ruotsinsuomalaiset voivat Tukholmassa?

Transkulturellt Centrum on  julkaissut väliraportin suomalaisten terveydestä Ruotsissa.

Koko vuoden jatkuvassa hankkeessa Transkulturellt Centrum tutkii, miten Tukholman alueen ruotsinsuomalaiset suhtautuvat terveyteen ja hyvinvointiin, erityisesti mielenterveyteen. Millaisia ​​kokemuksia ryhmällä on terveydenhuollosta? Ja miten ryhmä haluaa terveydenhuollon kehittyvän?

Hanke ”Olla ruotsinsuomalainen  Tukholmassa: mielenterveys, hoitokokemukset ja hoitotarpeet” toteutetaan Tukholman alueen terveys- ja sairaanhoitohallinnon toimesta, joka haluaa lisää tietoa kansallisten vähemmistöjen terveydestä ja ruotsinsuomalaiset ovat yksi heistä.

Ensimmäinen osaraportti sisältää tietokatsauksen, joka kootaan Ruotsin suomalaisten terveydestä nykyisen tietojen valossa.

– Olemme käyneet läpi 116 tutkimusartikkelia viimeisen 30 vuoden ajalta, kertoo Mattias Strand Transkulturellt Centrumista. Tämän jälkeen olemme jakaneet yleiskatsauksen kolmeen osa-alueeseen: fyysinen terveys, mielenterveys ja suomalaisten sotalasten terveydentila.

Suomessa syntyneiden huono terveys

Tietokatsauksessa käy ilmi, että Suomessa syntyneet naiset ja miehet ryhmänä voivat yleensä fyysisesti ja henkisesti huonommin kuin Ruotsissa syntyneet. Sama koskee Suomessa syntyneiden lasten ryhmää – niin sanottua ”toista sukupolvea” verrattuna Ruotsissa syntyneisiin lapsiin. Tämä korostaa jatkuvan työn tärkeyttä terveyserojen syiden tunnistamiseksi ja toimenpiteiden kehittämiseksi, joilla voidaan parantaa suomalaistaustaisten ihmisten terveyttä Ruotsissa.