Skövde vuoden 2021 ruotsinsuomalainen kunta

Vuoden 2021 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi on valittu Skövde, joka on ylläpitänyt ja kehittänyt vähemmistötyötään kansallisen vähemmistölain hengen mukaisesti ja pitkäjänteisesti. Skövden kunta on kannustanut ja kouluttanut henkilökuntaansa opiskelemaan suomen kieltä. Suomen kielen taitoa pidetään erityisansiona kunnan hoiva-, hoito- ja opetushenkilökunnalle uutta henkilökuntaa haettaessa.

Perustelut valinnalle:
Skövde on tarjonnut suomen kielen opetusta niin alkeis- kuin jatkokoulutuksessa. Kunta on maksanut suomen kielen kurssin hoivatyöntekijöille sekä lasten parissa työskentelevälle henkilökunnalle. Samoin kunta on avustanut myös yksityistä Finlandiakotia niin, että heidän henkilökuntansa on saanut koulutusta suomen kielessä. Koulutuksen ajaksi kunta on hankkinut sijaiset kunnan osanottajille.

Vuonna 2021 Vanhustenkeskus Ekedal Skövdessä haki erityisesti kaksikielistä henkilökuntaa ja onnistui palkkaamaan sinne sekä suomen- että ruotsinkieltä hallitsevia henkilöitä kahdelle suomenkieliselle osastolle, jotka avattiin keväällä 2021.

Skövden kunta on selvittänyt erityisesti hoiva- ja hoitohenkilökuntansa, mutta myös kouluhenkilökunnan suomen kielen taidot säännöllisin väliajoin. Kunta on selvittänyt aikaisemmin kaikkien kunnan työntekijöiden suomen kielen taitoa. Tässä suuressa selvityksessä kävi ilmi, että kunnan palveluksessa oli monia suomenkielisiä, joista kunnalla ei ollut aiemmin tietoa.

Skövden kunnassa on myös panostettu kieleen ja kulttuuriin eri tavoin ja eri-ikäisille yhteistyössä yhdistyksien kanssa tavoitteella, että puhalletaan yhteen hiileen suomen kielen ja kulttuurin säilyttämiseksi ja edistämiseksi.