Axevallan kesä. Kuva Seppo Puolle.

Vanhustenhoito kansallisilla vähemmistökielillä

Ruotsin Radion vähemmistökieliset toimitukset lähettivät syyskuussa 2023 kyselyn vanhustenhoidosta vähemmistökielillä kunnille, jotka kuuluvat suomen kielen, meänkielen tai saamen kielten hallintoalueeseen. Kunnat saivat muun muassa vastata siihen, tarjoavatko ne kokonaan tai merkittäviltä osin vanhustenhoitoa vähemmistökielillä.

Vähemmistölaissa lukee: Hallintoalueeseen kuuluvan kunnan on tarjottava sitä pyytävälle mahdollisuus saada vanhustenhuollon puitteissa tarjottava palvelu ja hoiva kokonaan tai olennaisilta osin henkilökunnalta, joka hallitsee meänkielen, saamen tai suomen. (Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä)

94% suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvista kunnista vastasi kyselyyn. Meänkielen ja saamen hallintoalueisiin kuuluvissa kunnissa vastaustiheys oli 89% ja 88%. Sveriges Radion kyselyyn vastanneista kunnista yli 80 prosenttia saamen kielen ja 35 prosenttia suomen kielen hallintoaluekunnista ilmoittaa, että ne eivät tarjoa kokonaan tai olennaisilta osin saamen- tai suomenkielistä vanhustenhoitoa.

Kulttuuriministeri Parisa Liljestrand (M) haluaa parantaa hallintoalueisiin kuuluvien kuntien tietämystä niiden erityisvastuusta järjestää vanhustenhoitoa vähemmistökielillä.