Vuoden 2020 ruotsinsuomalainen kunta on Haninge

Ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta valitsee edellisen vuoden ruotsinsuomalaisen kunnan. Kunnianosoituksen tarkoitus on huomioida kunnan työ ruotsinsuomalaisen vähemmistön hyväksi. Vuoden 2020 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi valitaan Haninge, joka pandemiasta huolimatta on pystynyt sekä ylläpitämään että kehittämään vähemmistötyötään toimivan ja tukevan organisaation ja eri yhteistyöryhmien ansiosta.

Perustelut: Menestyvä vähemmistötyö sitouttaa ja houkuttelee mukaan kunnan poliitikot ja virkamiehet sekä edistää vähemmistön mahdollisuutta ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan. Haningen kunnalla on poliittisesti nimetty neuvoa-antava elin, joka järjestää avoimia neuvonpitoja ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa. Kukin puolue valitsee poliittiset edustajansa ja heidän toimikautenaan on vaalikausi. Kunnan poliittinen ryhmä on luonut kansallisen poliitikkoverkoston kunnille, jotka kuuluvat hallintoalueeseen. Tarkoituksena on lisätä tietämystä ja vaihtaa kokemuksia vähemmistöoikeuksista. Haninge työskentelee vähemmistökysymysten parissa myös alueellisesti. Vuonna 2020 saivat kaikki kunnat Tukholman alueella, jotka kuuluivat hallintoalueeseen, kutsun digitaaliseen kokoukseen. Tarkoituksena oli keskustella siitä, kuinka hallintoaluekunnat voivat vahvistaa toisiaan ja mitä mahdollisuuksia on yhteistyön luomiseen. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta ja tietoa vähemmistökysymyksistä kunnan poliittisella tasolla.

Poliittinen neuvonpito on ollut liikkeellepaneva voima ruotsinsuomalaisten luokkien aloittamiselle kunnan alaisuudessa. Luokkia on tällä hetkellä esikoulusta neljänteen luokkaan. Haningen kunnalla on toimivat neuvonpidot ja dialogit ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa. Dialogikokouksiin osallistuu henkilöitä useimmista hallinnoista sekä kunnanhallituksesta. Virkahenkilöiden tehtäviin kuuluu esim. että: – Lisätä ja levittää tietoa kansallisista vähemmistöistä – Heillä on oltava tieto siitä, mitä tiedotusta/palveluja oman hallinnon on tarjottava – Kuunnella ja esittää kysymyksiä vähemmistöryhmältä omalle hallinnolle. Kunnassa on myös ohjausryhmä, joka koostuu vähemmistöasioita eniten koskevien hallintojen johtohenkilöistä Kunnassa on myös ohjausryhmä, joka koostuu vähemmistöasioita eniten koskevien hallintojen johtohenkilöistä.

Kuvassa vasemmalta: Petri Salonen (C), kunnanneuvos ja neuvonpidon pj, Haninge, Marietta de Pourbaix-Lundin, Haningen neuvonpidon varapj (M), Pirkko Sinkkonen, vähemmistön edustaja, Haninge, Sanna Rantamäki, Haningen koordinaattori, ja Eivor Olofsson, Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan pj.