Metsäsuomalaisille oma lippu

Ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluvat metsäsuomalaiset ovat saaneet oman lipun. Metsäsuomalaiset ovat Ruotsiin ja Norjaan 1500- ja 1600-luvuilla muuttaneita suomalaisia ja heidän jälkeläisiään.

Ruotsinsuomalaiset järjestöt

Ruotsinsuomalaiset järjestöt tarjoavat harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa niin valtakunnallisella kuin paikallistasollakin. 

Ruotsinsuomalaisten harrastajateatteriliitto

RSKL:n erityisliittoihin kuuluu Ruotsinsuomalaisten harrastajateatteriliitto, RSHT , jonka tavoitteena on edistää ja kehittää suomenkielistä teatteritoimintaa Ruotsissa.

Ruotsinsuomalainen nuorisojärjestö

Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset harrastavat aktiivisesti

Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto harjoittaa vaikutustyötä ruotsinsuomalaisten lasten ja nuorten kielellisten, kulttuurillisten ja ihmisoikeuksien puolesta

Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset, RSE

Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset harrastavat aktiivisesti. Lähde: rskl. Kuva: Kai Kangassalo.

Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset, RSE on valtakunnallinen ruotsinsuomalaisten eläkeläisten vähemmistö-, etu- ja harrastusjärjestö, yksi RSKL:n erityisliitoista, RSE toimii eläkeläisten aseman parantamiseksi, suomenkielisen vanhustenhoidon, terveyden- ja sairaanhoidon sekä muiden palvelujen käynnistämiseksi ja kehittämiseksi. Sverigefinska Pensionärer är ett specialförbund inom Sverigefinska Riksförbundet och arbetar som intresse- samt fritidsorganisation för finsktalande pensionärer. Den driver frågor om bl a finskspråkig äldreomsorg samt hälso- […]

Ruotsinsuomalaisten oma leivos

Lähde: rskl.se. Kuva Kai Kangassalo

Vuosi 2017 oli RSKL:n 60-vuotisjuhlavuosi ja Suomen 100-vuotisjuhlavuosi. Niiden kunniaksi RSKL ja Ruotsin Suomalainen -lehti julistivat leivoskilpailun ”Oma maa mustikka”