Ruotsinsuomalaiset järjestöt

Ruotsinsuomalaiset järjestöt tarjoavat harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa niin valtakunnallisella kuin paikallistasollakin. 

 

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto on järjestö, joka vaalii ruotsinsuomalaisen vähemmistön etuja ja luo mahdollisuuksia harrastustoiminnalle, Keskusliitolla on tällä hetkellä noin 10 000 jäsentä ja 100 jäsenyhdistystä. Sekä RSKL että jäsenyhdistykset ovat aktiivisia vähemmistö- ja etujärjestöasioissa. rskl.se

Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi valtakunnallinen naisjärjestö ja yksi RSKL:n erityisliitoista. Foorumi on harrastus-, vähemmistö- ja etujärjestö sekä yhteistyöfoorumi, joka toimii naisten tasa-arvon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, vaalii suomen kieltä ja suomalaista kulttuuriperinnettä.

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS) är en svenskspråkig politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation för finlandssvenska föreningar i Sverige. Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige arbetar aktivt med att synliggöra sverigefinlandssvenskarna som grupp och att de ska erkännas som en etnisk minoritet, även om finlandssvenskarna är historiskt sett svenskar bland svenskar. I Sverige finns uppskattningsvis 60 000 – 70 000 sverigefinlandssvenskar. fris.nu

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on ruotsinsuomalaisten kansallisen vähemmistön katto-organisaatio. Valtuuskunta käsittelee kysymyksiä, jotka koskevat suomen kieltä, ruotsinsuomalaisia ja kansallisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia Ruotsissa. Valtuuskunnan tehtävänä on täydentää hallituksen ja viranomaisten omaa tiedotustoimintaa, levittää tietoa ruotsinsuomalaisille sekä nostaa vähemmistöasiat esille myös enemmistön keskuudessa. sverigefinne.nu

Tukholman Suomalainen seurakunta on kaksikielinen seurakunta, joka kuuluu Ruotsin kirkkoon ja Tukholman  hiippakuntaan. Suomalainen seurakunta on ns. ei-alueellinen seurakunta, jonka rajat ovat samat kuin Tukholman hiippakunnan. Jäsenmäärä on noin 8000. Suomalainen kirkko ja seurakuntatalo sijaitsevat Vanhassa kaupungissa kuninkaanlinnan lähellä.  svenskakyrkan.se/finskaförsamlingen

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin (FINSVE) tavoitteena on Suomen Ruotsiin suuntautuvan viennin edistäminen. FINSVE palvelee molempien maiden yrityksiä ja muita Suomen ja Ruotsin välisestä kaupasta kiinnostuneita tiedottamalla, antamalla neuvoja ja tekemällä markkina-analyysejä Ruotsissa ja avaa mahdollisuuksia solmia uusia liikesuhteita. finsve.com

Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset, RSE on valtakunnallinen ruotsinsuomalaisten eläkeläisten vähemmistö-, etu- ja harrastusjärjestö, yksi RSKL:n erityisliitoista, RSE toimii eläkeläisten aseman parantamiseksi, suomenkielisen vanhustenhoidon, terveyden- ja sairaanhoidon sekä muiden palvelujen käynnistämiseksi ja kehittämiseksi.

Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto harjoittaa vaikutustyötä ruotsinsuomalaisten lasten ja nuorten kielellisten, kulttuurillisten ja ihmisoikeuksien puolesta. Tämän lisäksi nuorisoliitto harjoittaa poliittista vaikuttamistyötä ruotsinsuomalaisten nuorten ihmisoikeuksien parantamiseksi sekä suomen kielen aseman vahvistamiseksi Ruotsissa. rsn.nu

Ruotsinsuomalaisten Arkiston tehtävänä on säilyttää ruotsinsuomalaisten elämää ja toimintaa koskevia dokumentteja sekä tukea ja edistää ruotsinsuomalaista kulttuuria ja tutkimusta. arkisto.org

RSNL on Ruotsin Suomenkielisten Näkövammaisten Liitto. Liitto toimii etujärjestönä Ruotsissa asuville suomenkielisille näkövammaisille. Liiton periaate on että kaikilla suomenkielisillä näkövammaisilla olisi mahdollisuus olla osallisia yhteiskunnan kaikilla alueilla. finskasynskadade.se

Rusuvilina – ruotsinsuomalaiset virka- ja liikenaiset. Kokoaa eri toimialojen suomalaiset virka- ja liikenaiset yhteen vaihtamaan kokemuksia ja toimimaan yhteisten asioiden hyväksi ja järjestää kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia ja edistää naisten mahdollisuuksia saada koulutusta, työtä ja tasavertaisia ylenemismahdollisuuksia. Yhdistys vaalii ja ylläpitää suomen kielen kehitystä Ruotsissa ja kannustaa ruotsinsuomalaisia virka- ja liikenaisia vastuunalaisiin tehtäviin Ruotsin yhteiskunnan kaikilla sektoreilla Virallinen nimi on BPW-FIN-STO. rusuvilinat.n.nu