Metsäsuomalaisille oma lippu

Ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluvat metsäsuomalaiset ovat saaneet oman lipun. Metsäsuomalaiset ovat Ruotsiin ja Norjaan 1500- ja 1600-luvuilla muuttaneita suomalaisia ja heidän jälkeläisiään. Metsäsuomalaisten lipputoimikunta valitsi voittajan noin sadan ehdotuksen joukosta. Kilpailun takana on yksitoista suurinta metsäsuomalaisjärjestöä sekä Ruotsista että Norjasta.

Tällä hetkellä lippu on saatavana digitaalisessa muodossa ja löytyy taustakuvana jo usealta sosiaalisen median tililtä. Kankaasta tehtyjä lippuja saadaan vielä odottaa, sillä kangasvärien määritys on kesken. Toimikunta lupaa, että lippu voidaan nostaa salkoon lähiaikoina.

Väri ja muoto eivät ole sattumanvaraisia, vaan heijastavat arvokkaasti suomalaista metsäperinnettä. Vihreä kuvaa metsän merkitystä metsäsuomalaisten maatilakulttuurille. Keltainen tarkoittaa kaskiruista. Punainen tarkoittaa tulta ja pyhää pihlajapuuta. Väri, joka yhdessä mustan kanssa löytyi myös Savolaxin ja Tavastlandin lipuista. Musta merkitsee puimisen jälkeistä nokea,  mikä oli tärkeää sitten kylvetylle rukiille, ja savuhuoneiden nokiselle seinälle. Mustan kentän muoto on ikivanha hedelmällisyyden symboli.