Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset harrastavat aktiivisesti. Lähde: rskl. Kuva: Kai Kangassalo.

Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset, RSE

Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset, RSE on valtakunnallinen ruotsinsuomalaisten eläkeläisten vähemmistö-, etu- ja harrastusjärjestö, yksi RSKL:n erityisliitoista, RSE toimii eläkeläisten aseman parantamiseksi, suomenkielisen vanhustenhoidon, terveyden- ja sairaanhoidon sekä muiden palvelujen käynnistämiseksi ja kehittämiseksi.

Sverigefinska Pensionärer är ett specialförbund inom Sverigefinska Riksförbundet och arbetar som intresse- samt fritidsorganisation för finsktalande pensionärer. Den driver frågor om bl a finskspråkig äldreomsorg samt hälso- och sjukvård . SFP arbetar också för att den finskspråkiga informationen om äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt äldres rättigheter skall utökas.

Kuva: Kai Kangassalo