Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset harrastavat aktiivisesti

Ruotsinsuomalainen nuorisojärjestö

Ruotsinsuomalainen nuorisojärjestö

Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto harjoittaa vaikutustyötä ruotsinsuomalaisten lasten ja nuorten kielellisten, kulttuurillisten ja ihmisoikeuksien puolesta. Tämän lisäksi nuorisoliitto harjoittaa poliittista vaikuttamistyötä ruotsinsuomalaisten nuorten ihmisoikeuksien parantamiseksi sekä suomen kielen aseman vahvistamiseksi Ruotsissa.

Sverigefinska ungdomsförbundet arbetar för att sverigefinska barn och unga ska kunna behålla och utveckla sitt språk, sin kultur och sin identitet. Därtill bedriver vi politiskt påverkansarbete, i syfte att stärka unga sverigefinnars mänskliga rättigheter och för att främja det finska språkets ställning i Sverige. Rsn.nu