Luleå är årets sverigefinska kommun

Luleå kommun tilldelats utmärkelsen Årets Sverigefinska kommun 2022 av Sverigefinländarnas Delegation / Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta. Fokus för årets val har varit kommunens systematiska arbete inom förskola och skola. Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande med ansvar för samråd med nationella minoriteter: Det känns väldigt roligt att få det här priset som en bekräftelse på att vårt arbete gett resultat. Jag var Barn- och utbildningsnämndens ordförande när vi år 2018 beslutade om visionen och strategin och det var viktigt för oss att de nationella minoriteterna gavs inflytande och delaktighet på riktigt. Visionen togs fram tillsammans med de nationella minoriteterna. Idag kan vi se att arbete ger resultat som exempel den tvåspråkiga förskolan Charlottendal som är en succé.

Motiveringen lyfter fram Barn- och utbildningsnämnden vision och att kommunen har en strategi för arbetet med nationella minoriteter inom förskola och skola. Den lyfter också fram den tvåspråkiga förskolan i Charlottendal samt de språk- och kulturväskor som utvecklats av Resurscentrum, för att stödja alla förskolors arbete med nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.

Förskolan ska lägga grunden för att alla barn utvecklar en förståelse för de nationella minoriteternas språk och kulturer, och alla förskolor i Luleå har barn som tillhör någon nationell minoritet. Dessa barn ska stödjas i utvecklingen av sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet.

Anne-Mari Angeria, kommunens strateg för nationella minoritetsfrågor är stolt över att kommunens arbete uppmärksammas: Luleå kommun har många finsktalande medarbetare Det är tack vare alla fantastiska medarbetare som implementerar sverigefinnarnas rättigheter i våra ordinarie verksamheter som vi får priset. Det gäller så klart personalen i förskolan och skolan men det görs även ett bra arbete på andra verksamheten tex inom äldreomsorg. De alla gör skillnad för medborgarna. För att erbjuda den här servicen även i framtiden och bidra till det minoritetspolitiska målet att bevara finska språket som levande i Sverige så behöver vi fler elever som läser finska genom hela utbildningssystemet och även i gymnasiet.

Sedan 2010 ingår Luleå kommun i förvaltningsområdet för finska språket. Det innebär bland annat att medborgare har rätt att använda finska i både muntliga och skriftliga kontakter med kommunen och även rätt till förskola och äldreomsorg på finska. Kommunen ska samråda med nationella minoriteter och informera dem om deras rättigheter.