Årets 2023 sverigefinska yrkes- och affärskvinna är Liisa Hartikainen

Rusuvilina har utsett till Årets 2023 yrkeskvinna Liisa Hartikainen, chefen för fatburen och husfru, Första fatbursjungfru på Hovstaterna. Liisa Hartikainen flyttade till Sverige 1983 och har utbildat sig till sjuksköterska och senare specialicerat sig inom psykiatri. Liisa arbetade på 80-talet på St. Göran sjukhuset.

Liisa Hartikainen kom sedan att arbeta åt Kungahuset, senaste sex åren som chef för en avdelning. Liisa har över 20 års tid ansvarat för kulturhistoriska damastbordsdukar, servetter och andra linnen. Borden dukas upp på kungamiddagar och vid statsbesök. Kungahusets äldsta bordslinnen i bruk är från 1891, och rätt hantering kräver stort yrkeskunnande, uthållighet, omsorg och noggrannhet. Dessa värdefulla textilier är en del av kulturhistoria, som ska vårdas varsamt.

Sverigefinska yrkes- och affärskvinnornas Stockholmsförening, Rusuvilina, har sedan år 1998 utsett Årets sverigefinska yrkes- och affärskvinna. Hedersbenämning ges årligen till en sverigefinsk kvinna som bidragit till och uppmärksammats genom sin profession och sin verksamhet i det svenska samhället