Finska församlingen i Stockholm

Finska församlingen i Stockholm är en tvåspråkig församling som tillhör Svenska kyrkan och Stockholms stift och är en del av Kristi världsvida kyrka. Hon har som uppgift att bära fram evangeliet genom att befria, bekräfta och upprätta människan.  Detta gör hon i gudstjänst, mission, undervisning och diakoni.
Församlingen har ca  8000 medlemmar och är en icke territoriell församling, dvs omfattar Stockholms stift. Finska kyrkan och församlingshuset är belägna i Gamla stan nära Kungliga Slottet.  Aktuell verksamhet.

Vem kan tillhöra Finska församlingen?

För att du ska kunna bli kyrkotillhörig i Finska församlingen måste du bo inom Stockholms stift. Utöver detta har du någon anknytning till Finland: Du är född i Finland, du har en förälder från Finland eller du är gift med någon som är kyrkotillhörig i Finska församlingen.

Som medlem i Finska församlingen i Stockholm blir du delaktig i församlingen som är verksam främst i Finska kyrkan i Gamla stan, du får delta i KYRKOVALET och dessutom får du med posten församlingens tidskrift Levande Stenar / Elävät Kivet 3-4 gånger om året.

Beställ anhållan om kyrkotillhörighet eller byte av församling på tfn 08-440 82 00 eller per epost: finska.forsamlingen@svenskakyrkan.se