Årets utlandsfinländare 2022

Suomi-Seura ry (Finland-Samfundet) har utsett två för kulturfältet betydelsefulla utlandsfinländare, Nationalmuseums överintendent Susanna Pettersson och Stockholms stadsteaters chef Maria Sid, till Årets utlandsfinländare 2022. Med utnämningen vill Finland-Samfundet lyfta fram finländskt kunnande och fästa uppmärksamhet vid det kulturella samband och den gemensamma värdegrund som finns med grannlandet i väst.

Sverigefinländare är den största gruppen av utlandsfinländare. I Sverige bor över 15 000 i Finland födda personer. Av första, andra eller tredje generations finländare uppskattas det i Sverige bo omkring 700 000. Genom tiden har centrala svenska kulturinstitutioner påverkats av och påverkas än idag av flera finländska kulturbranschens toppexperter.

”Finland och finländskt kunnande uppskattas utomlands. Finland-Samfundet vill med sitt val högakta det starka kulturella band som finns med Sverige samt den gemensamma nordiska värdegrunden. I samband med Finland-Samfundets 95-års jubileum valde vi att i år utse två betydelsefulla finländare i Sverige – Susanna Pettersson och Maria Sid – som båda innehar ledande roller för ikoniska svenska kulturinstitutioner”, konstaterar Finland-Samfundets ordförande Markus Aaltonen.

Utredningar som under senare tid gjorts om utlandsfinländare visar att arbetsmöjligheter är en betydande faktor i val av boendeland. Arbetsmöjligheterna upplevs vara bättre utomlands än i Finland, och det finländska kunnandet är något som uppskattas globalt.

”Priset kom som en överraskning. Finländska förmågor har spritt ut sig till världens olika delar. Jag är glad att mitt arbete på museifältet får uppmärksamhet och att museer överlag som samhälleliga aktörer lyfts fram och får synlighet”, säger Nationalmuseums överintendent Susanna Pettersson.

Finland-Samfundet har utsett Årets utlandsfinländare sedan år 1993. Till Årets utlandsfinländare väljs en finländare som bor utomlands eller en ättling till en finländsk emigrant som till exempel nått goda framgångar inom den egna branschen.

”Det är givetvis mycket fint att det arbete som görs här i Stockholm för stadsbor och publik uppmärksammas på detta sätt. Själv upplever jag att jag i mitt yrke är publikens tjänare var jag än verkar, och det är glädjande att märka att finländare som verkar inom olika branscher här blir allt fler. Bra Finland!”, konstaterar Maria Sid, teaterchef för Stockholms stadsteater.

Kuva: Ari Luostarinen.