Riina Heikkilä årets sverigefinsk yrkeskvinna

Sverigefinska yrkes- och affärskvinnornas Stockholmsförening, Rusuvilina, har sedan år 1998 utsett Årets sverigefinska yrkes- och affärskvinna. Hedersbenämning ges årligen till en sverigefinsk kvinna som bidragit till och uppmärksammats genom sin profession och sin verksamhet i det svenska samhället. Rusuvilina har utsett till Årets 2024 yrkeskvinna Riina Heikkilä, vid Institutet för språk och folkminnen (Isof), Enheten Språkvård För att uppehålla finska språkets ställning som minoritetsspråk kräver kontinuerlig aktiv verksamhet. För Rusuvilina är valet av Riina Heikkilä ett viktigt ställningstagande för att främja finska språkets status och ställning.

Född i Åbo 1968 och efter uppväxten i Loimaa Riina Heikkilä flyttade till Sverige 1990. Hon utbildade sig till översättare och tolk. Riina Heikkilä har gjort en lång och meriterad över tio års yrkeskarriär vid Isof i Stockholm. Hon arbetar som språkvårdare för finska språket. Hon ansvarar Isofs breda arbetsfält: att utbilda, ordna seminarier och stödja olika yrkesgruppers utövande på finska. Hon är också ansvarig utgivare för Isofs tidning, Kieliviesti. Riina Heikkilä är på många sätt den mest meriterade promotor för finska språkets ställning.

Hennes sakliga och empatiska förhållninssätt skapar förtroende, inspirerar och väcker intresse för språkfrågor. Hon har blivit mer synlig för sverigefinska allmänheten genom årliga språkseminarier som hon organiserar. Massmedia vänder sig till Riina i språkfrågor, där hon har ökat kännedom om betydelsen av rättspråkighet. Hon har arbetat på SVT och hjälpt den finska redaktionen i språkfrågor. I Sveriges Radios finskspråkiga program har hon talat om nya ord och Riina har länge anlitats som expert att reda ut läsarnas språkfrågor i finskspråkiga veckotidningen Ruotsin Suomalainen.