Karlskoga sverigefinska kommunen 2023

Sverigefinländarnas Delegation har utnämnd Karlskoga till årets sverigefinska kommun för
sitt värdefulla samråd med kommunens nationell minoritet, sverigefinnar.
Sverigefinländarnas delegation har sedan 2011 utsett en kommun inom förvaltningsområdet
för finskaspråket till årets minoritets kommun utifrån olika specifika fokusområden. Fokus för
årets val har varit samråd med nationella minoriteten sverigefinnar.
Sedan 2019 har alla kommuner haft krav på sig att upprätta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete. Kommuner ska även föra strukturerad dialog med nationella
minoriteter, så att de får betydande möjlighet att påverka beslut som påverkar dem.
– Styrelsen för Sverigefinländarnas Delegation konstaterar att Karlskoga kommun har
utvecklat den strukturerade dialogen med nationella minoriteten sverigefinnar i sin kommun
på ett föredömligt sätt. Vi önskar dem lycka till med det fortsatta arbetet, säger Markus
Marttila, ordförande för Sverigefinländarnas Delegation.
Motivering
Karlskoga kommun har haft samråd med den sverigefinska minoriteten sedan anslutningen
till finskt förvaltningsområde 2012, ett samråd vars struktur har sedan dess utvecklats på ett
föredömligt sätt.
– Karlskoga kommun har fått mycket uppmärksamhet i media tack vare motioner från
engagerade politiker, medborgarförslag som bifallits samt den formella samrådsformen, säger
Anne Ågren, minoritetsstrateg på Karlskoga kommun.
Till en början bestod kommunens samråd av att endast ett fåtal sverigefinska representanter
samt kommunstyrelsen ordförande träffades. Därefter togs socialnämndens ordförande in och
nu har man representanter från alla nämnder och rådet heter numera Sverigefinnarnas råd.
Den Sverigefinska minoriteten har också möjlighet att påverka genom att de har
representation i kommunens pensionärsråd.
Före varje rådsmöte har kommun allmänna öppna möten, där det redogörs vad som skedde i
föregående råd samt önskemål och åsikter tas emot.
– I år var totalt 14 kommuner nominera och valet var inte lätt. Bland annat var Håbo kommun
en stark kandidat som trots alla svårigheter som en liten kommun kan ha, hade lyckats
åstadkomma mycket på kort tid. Det blir spännande att se hur deras arbete och Karlskogas
arbete utvecklas framöver.
Utnämningsceremonin kommer att hållas den 16 april i Luleå, hos sverigefinska kommunen
2022.