Axevallan kesä. Kuva Seppo Puolle.

Tietoisuus kansallisten vähemmistöjen terveydestä puutteellinen

Tietoisuus kansallisten vähemmistöjen terveydenhuollon tarpeesta on puutteellinen, selviää kansanterveysviranomaisen ja sosiaalihallituksen tuoreesta raportista. Raportin mukaan puuttuu myös tietoja siitä, miten kunnat voivat vastata terveydenhoidon tarpeisiin. Osaraportti jätettiin hallitukselle syyskuun lopussa.

Kansanterveysviranomaisen aiempi raportti vuodelta 2019 näyttää, että terveystilanne kansallisissa vähemmistöryhmissä on huonompi kuin valtaväestössä.  Kansanterveysviranomainen ja sosiaalihallitus ovat saaneet hallitukselta tehtävän vahvistaa ja kehittää tietoisuutta kansallisten vähhemmistöjen terveystilanteesta vuosina 2021-2024. (STV/Uutiset)