Varje höst anordnas en sverigefinsk bok- och kulturmässa

Sverigefinska organisationer

Sverigefinska organisationer

 

Sverigefinska organisationslivet är levande och mångsidig, det finns både minoritets-, fritids- och kulturföreningar runt om i landet, både riks- och lokalföreningar.

Sverigefinska riksförbundet för fram sverigefinnarnas kultur genom att anordna riksomfattande kultur- och idrottsevenemang. Förbundet aktiverar och stöder vidare medlemsföreningarnas kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet samt pedagogiska arbete. Rskl.se

Kvinnoforum fungerar som minoritets-, intresse-, fritids- och samarbetsforum för sverigefinska kvinnor. Kvinnoforums ändamål är att främja sverigefinska kvinnors ställning i arbetslivet, att arbeta för ökad jämställdhet, samt för att bevara finska språket och det finska kulturarvet.

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS) är en svenskspråkig politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation för finlandssvenska föreningar i Sverige och arbetar med att synliggöra sverigefinlandssvenskarna som grupp och att de ska erkännas som en etnisk minoritet, även om finlandssvenskarna är historiskt sett svenskar bland svenskar. Fris.nu

Sverigefinländarnas delegation är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten. Till delegationens ansvarsområde hör frågor som rör finska språket, sverigefinnarna samt de nationella minoriteternas ställning och rättigheter i Sverige. Delegationen strävar också efter att komplettera regeringens och de olika myndigheternas egen informationsverksamhet, sprida information bland sverigefinnarna och att lyfta fram minoritetsfrågorna även bland majoritetsbefolkningen. Sverigefinne.nu

Finska församlingen i Stockholm är en tvåspråkig församling som tillhör Svenska kyrkan och Stockholms stift. Församlingen har ca  8000 medlemmar och är en icke territoriell församling, dvs omfattar Stockholms stift. Finska kyrkan och församlingshuset är belägna i Gamla stan nära Kungliga Slottet. Svenskakyrkan.se/finskaförsamlingen.

Finsk-svenska handelskammaren (FINSVE) har som mål att främja export från Finland till Sverige. FINSVE hjälper företag från båda länderna och även andra som är intresserade av handeln mellan länderna genom att informera, ge råd och göra marknadsanalyser i Sverige. Finsve.com

Sverigefinska Pensionärer är ett specialförbund inom Sverigefinska Riksförbundet och arbetar som intresseorganisation för finsktalande pensionärer. Den driver frågor om bl a finskspråkig äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. SFP arbetar också för att den finskspråkiga informationen om äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt äldres rättigheter skall utökas.

Sverigefinska ungdomsförbundet arbetar för att sverigefinska barn och unga ska kunna behålla och utveckla sitt språk, sin kultur och sin identitet. Därtill bedriver vi politiskt påverkansarbete, i syfte att stärka unga sverigefinnars mänskliga rättigheter och för att främja det finska språkets ställning i Sverige. Rsn.nu

Sverigefinländarnas arkiv har som uppgift att bevara dokument rörande sverigefinskt liv och verksamhet samt stödja och främja sverigefinsk kultur och forskning. Arkisto.org

SFSF är en förkortning för Sverigefinska Synskadadeförbundet. Förbundet är en intresseorganisation för finsktalande synskadade i Sverige. Förbundet vilar på principen att alla finskspråkiga synskadade ska ha möjlighet att delta på samhällets alla områden. Finskasynskadade.se

Suomiart är en förening med som syfte att«…skapa och utveckla sverigefinländsk kultur i Sverige genom att arrangera konstutställningar, kurser, resor och andra kulturevenemang ». Suomiart.se

UusiTeatteri är en tvåspråkig teater som sedan starten 2002 skapat många föreställningar för barn och unga. Hemmascenen är på Olympiateatern, Västmannagatan 56, Stockholm. Teatern turnerar även runtom i landet och föreställningar spelas på svenska, finska eller tvåspråkigt. Uusiteatteri.se

Finska bokhandeln i Stockholm drivs av Kooperativet Sverigefinsk bok och kultur i Stockholm. Affären är öppen onsdagar kl 16-18 samt lördagar kl 11-14. Adressen Birkagatan 19, Stockholm. Bokaffären säljer både finsk och finlandsvensk litteratur. Därtill finns begagnade böcker, kort och sorgadresser. Bokbeställningar genom epost, kirja.kulttuuri@gmail.com eller under öppethållande tel 070-6699688. Kirjakulttuuri.se

Kulttuuri.se är en kulturförening som vill värna om den sverigefinska kulturen. Föreningen anordnar varje år en bok- och kulturmässa på Finlands institut i Stockholm, samt en skrivartävling för sverigefinska ungdomar. Kulttuuri.se

Sverigefinska amatörteaterförbundet är en intresseorganisation för Sverigefinska amatörteatergrupper. Förbundet hjälper medlemsgrupperna med texter, regissörer och utbildning.

Finlandsinstitutet i Stockholm har som mål att göra den finländska kulturen och det finländska samhället känt i Sverige, att stödja den sverigefinländska minoritetens språk och kultur samt att fördjupa kontakterna mellan Sverige och Finland. Finlandsinstitutets program innefattar utställningar, konserter, författarbesök samt gästspel på finskspråkig teater.  Finlandsinstitutet.se

Galleri Cupido finns på Svartmangatan 27, Stockholm Gamla Stan. Galleriet visar i huvudsak svensk och finsk nutidskonst, med tonvikten lagd på måleri och skulptur. Gallericupido.se

Kielineuvosto Sprakradet.se/finska

Finnstigen Friluftsmuseetfinnstigen.se

Sverigefinsk media

Sveriges Television / Finska redaktionen
Svt.se/uutiset

SR sverigesradio/finska
Sverigesradio.se/finska

Ruotsin Suomalainen -veckotidning
Ruotsinsuomalainen.com

Suomen Uutisviikko – veckotidning
Suomenuutisviikko.se

Liekki –Sverigefinsk kulturtidskrift

Bild: Varje höst anordnas en sverigefinsk bok- och kulturmässa. Här delas priser på skrivartävling för ungdomar. Lähde: rskl.se. Kuva Kai Kangassalo