Suomen hallitus lopettaa kansaneläkkeiden maksun ulkomaille.

Valtionvarainministeri Riikka Purra ilmoitti, että hallitus lopettaa kansaneläkkeiden maksun ulkomailla asuville. Päätös on osa hallituksen miljardien leikkaus- ja veronkiristyspakettia. Purran arvion mukaan päätös säästää valtion menoja 38 miljoonaa euroa vuodessa.

Kansaneläkettä maksetaan ulkomailla noin 25 000 henkilölle, joista valtaosa eli 18 000 asuu Ruotsissa.

Hallitus perustaa päätöksensa EU-tuomioistuimen päätökseen vuodelta 2017, jota esimerkiksi Ruotsi on noudattanut viime vuoden alusta alkaen. EU-tuomioistuin tulkitsee, että Ruotsin takuueläke on osa minimitoimeentuloa, jota maksetaan vain maksajamaassa asuville.

Nyt Suomen hallitus tulkitsee kansaneläkkeen olevan päätöksen kanssa verrannollinen. Siksi hallitus linjaa, että kansaneläkettä maksetaan jatkossa vain Suomessa asuville.

Päätös on herättänyt Ruotsin radion suomenkielisen toimituksen mukaan hämmenystä ja kiukkua.

Toimituksen tietojen mukaan kansaneläkettä saavista ruotsinsuomalaisista 17 500 saa vanhuuseläkettä ja 500 työkyvyttömyyseläkettä. Keskimääräinen Ruotsiin maksettava kansaneläke on noin 130 euroa kuussa.

Korvaava takuueläke Ruotsista?

Hallituksen päätös koskee vain kansaneläkkeitä, ei työeläkkeitä.

Kansaneläkettä saa, jos muu eläketulo jää yksiasuvalla alle 1 601 euron ja parisuhteessa olevalla alle 1 435 euron kuukaudessa. Työeläkkeen suuruus vaikuttaa kansaneläkkeeseen. Kansaneläkkeen enimmäismäärän eli 776 euroa kuussa saa henkilö, jolle ei ole kertynyt työeläkettä käytännössä lainkaan.

Hallitus on vasta päättänyt maksamisen lopettamisesta, mutta yksityiskohdat ovat vielä valmistelussa sosiaali- ja terveysministeriössä. Muutos tullee voimaan vuodenvaihteessa.

Päätöksen kokonaisvaikutusta yksittäisen eläkkeensaajan tuloihin on vielä vaikea arvioida. Välttämättä tulot eivät leikkaudu samalla summalla, sillä esimerkiksi Ruotsissa asuvilla voi olla oikeus Ruotsin takuueläkkeeseen.