Ruotsinsuomalaisten arkisto

Ruotsinsuomalaisten arkisto on kansallinen vähemmistöarkisto, joka saa taloudellista tukea Ruotsin ja Suomen valtioilta.

Arkisto on työskennellyt myös vuodesta 1985 lähtien tutkielmakokoelmien sekä omaelämäkerrallisen ja fiktiivisen aineiston keräämisen kanssa esimerkiksi ammatillisten muistojen kautta. Arkistolla on tarinoita, haastatteluja, kuvia, aikakauslehtiä, elokuvia, sanomalehtileikkeitä, radiomateriaalia, ruotsinsuomalaista kirjallisuutta, sekä tutkimusmateriaalia.

Keskitetysti ja paikallisesti Arkisto kerää materiaalia keskitetysti mutta yrittää myös vaikuttaa siihen, että aineisto suomalaisten elämästä ja historiasta tallentuisi myös paikallisesti alueellisiin arkistoihin, kirjastoihin ja museoihin. On olemassa kymmeniä kansanliikearkistoja, joista löytyy myös aineistoa suomalaisten historiasta Ruotsissa.

Tutkimustyö Arkisto edistää tutkimusta tekemällä yhteistyötä tutkijoiden kanssa, joilla on kiinnostusta muuttoliikkeeseen, suomen kieleen, kulttuuri-identiteettiin, suomalaisten historiaan ja suomalaiseen kulttuuriperintöön Ruotsissa. Suurin osa jo tehdystä tutkimuksista liittyy suomalaisten historiaan, suomen kieleen, kaksi- ja monikielisyyteen, sekä ruotsinsuomalaiseen identiteettiin.

Kokoelmat Ruotsinsuomalaisten arkisto julkaisee omia kokoelmia. Arkisto on esimerkiksi julkaissut kirjan metallityöläisten elämästä, sekä yhden kirjan koulun muistoista. Arkisto on saanut myös monia kirjoja ruotsinsuomalaisilta kirjailijoilta ja kustantajilta.Arkisto säilyttää, järjestää, tuo esiin ja edistää tutkimusta arkistoissa, on myös informaatiokeskus tavallisille ruotsinsuomalaisille, tutkijoille, opiskelijoille ja oppilaille.

Näyttelytoiminta Tärkeä osa arkiston toimintaa on tehdä ruotsinsuomalaisten historia ja kulttuuri näkyväksi tuottamalla paikallisia- ja kiertonäyttelyitä. Arkistolla on ollut kaksi laajaa kiertonäyttelyä: ”Mötet/Kohtaaminen”, joka kertoo ruotsinsuomalaisten historiasta vuoden 1945 jälkeen, ja näyttely ”Arvet/Perintö”, joka puolestaan kertoo Ruotsissa syntyneiden tai kasvaneiden ruotsinsuomalaisten uusista sukupolvista.

Kuva: Kai Kangassalo