Opinnäytetyökilpailu korkeakouluopiskelijoille

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta julistaa korkeakouluopiskelijoille opinnäytetyökilpailun, jonka aiheena on ruotsinsuomalainen kansallinen vähemmistö ja kansallinen vähemmistökieli suomi. Kilpailuun voi osallistua minkä tahansa kielisellä opinnäytetyöllä, joka on hyväksytty missä tahansa oppiaineessa yliopistossa tai korkeakoulussa Ruotsissa.

Voittaja saa 10000 kruunun rahapalkinnon ja pääsee esittelemään työtään seminaarissa, jonka Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta järjestää yhdessä kilpailun yhteistyökumppanien kanssa.

Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin ruotsinsuomalaisista tehtyä tutkimusta sekä kannustaa opiskelijoita tarttumaan ruotsinsuomalaisuuteen ja suomen kieleen liittyviin aiheisiin. Voittajatyö tuo esiin uutta tutkimusperustaista tietoa ruotsinsuomalaisista, ruotsinsuomalaisesta kulttuurista, kielestä tai identiteeteistä tai suomen kielestä Ruotsissa.
Kilpailussa palkitaan joka toinen vuosi kandidaatintöitä eli niin sanottuja C-opinnäytetöitä ja joka toinen vuosi maisterintöitä eli D-opinnäytetöitä (magister tai master). Ensimmäinen kilpailukierros avataa tammikuussa 2024 kandidaatintöille, jotka on hyväksytty kalenterivuosien 2021–2023 aikana.

Voittajatyön valitsee ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva palkintokomitea. Kilpailun yhteistyökumppaneita ovat Ruotsinsuomalainen tutkimusverkosto, kansallisten vähemmistökielten tutkimusverkosto NatMin, Minoritetsspråk i praktiken -verkosto, Tukholman yliopisto, Uppsalan yliopisto, Uumajan yliopisto, Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kansallinen suomen kielikeskus sekä Helsingin yliopiston alumniklubi Sweden Alumni Club.

Kandidaatintöitä voi jättää ensimmäiselle kilpailukierrokselle 15. tammikuuta 2024 saakka. Sekä opinnäytetyön kirjoittajat että ruotsalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen henkilökunta voivat jättää töitä kilpailuun.

Lisätietoja antaa dosentti Maarit Jaakkola (kuvassa), Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtajiston jäsen, maarit.jaakkola@sverigefinne.se.