Markku Huovilas Tensta

Markku Huovila berättar om Tensta i sin bok ”I Tensta med tiden”. Med sina texter och bilder beskriver han livet och förändringen av Tensta, som byggdes under så kallad miljonprogrammet i slutet av 1960-talet. ”När jag som finne flyttade till Tensta 1978 hade jag inget att frukta”. Det var ”under folkhemmets blomstringstid, alla kunde få en välfärd de ville… I dag ter sig livet på ett helt annat sätt, nu är folkhemmet historia…. 

Markku Huovila kertoo Tenstasta kirjassaan ”I Tensta med tiden”.  Kuvineen ja teksteineen kuvaa hän elämää Tenstassa, joka rakennettiin 1960-luvun lopulla ns. miljoonaohjelman aikaan, jolloin Ruotsissa rakennettiin noin 100 000 asuntoa vuodessa. ”Kun muutin Tenstaan 1978 ei minulla ollut mitään pelättävää. Kansankoti kukoisti, jokainen saattoi saada haluamansa hyvinvoinnin. Tänä päivänä elämä on aivan muuta, kansankoti on historiaa”.