Liisa Hartikainen on vuoden virka- ja liikenainen

Rusuvilina on valilnnut vuoden 2023 virka- ja liikenaiseksi Ruotsin kuninkaan hovin liinavaatevaraston johtaja Liisa Hartikainen.  Liisa Hartikainen muutti Ruotsiin 1983 ja on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja myöhemmin erikoistunut psykiatriseksi hoitajaksi. Liisa työskenteli 80-luvulla St. Göranin sairaalassa Tukholmassa.

Liisa Hartikainen päätyi sittemmin työskentelemään Ruotsin kuninkaan hoviin, osastonjohtajana viimeiset kuusi vuotta. Liisa on ollut yli 20 vuotta vastuussa kulttuurihistoriallisista damastipöytäliinoista, lautasliinoista ja muista liinavaatteista. Pöydät katetaan hovin juhlien ja  valtiovierailujen yhteydessä. Hovin vanhimmat pöytätekstiilit ovat vuodelta 1891, ja niiden käsittely vaatii suurta ammattitaitoa, pitkäjänteisyyttä, huolenpitoa ja tarkkuutta. Nämä arvokkaat tekstiilit ovat osa kulttuurihistoriaa, jota tulee vaalia huolella.

Ruotsinsuomalaisten virka- ja liikenaisten Tukholman yhdistys, Rusuvilina, on vuodesta 1998 nimittänyt Vuoden ruotsinsuomalaisen virka- ja liikenaisen. Tällainen kunniamaininta annetaan vuosittain suomalaiselle Ruotsissa asuvalle naiselle, joka on jollain tavoin edistänyt ja näkynyt ammattinsa ja toimintansa kautta ruotsalaisessa yhteiskunnassa.