Kirjastonhoitaja Eeva Östbergille vähemmistökielipalkinto

Suomen Tukholman-instituutin kirjastonjohtaja Eeva Östberg on saanut Isofin vuoden 2024 Vähemmistökielipalkinnon.

Perustelujen mukaan Östberg on ”kehittänyt menestyksekkäästi Suomen instituutin kirjastotoimintaa panostamalla saavutettavuuteen, digitaalisuuteen sekä lasten ja nuorten lukemiseen. Tämä on hyödyttänyt suomenkielistä vähemmistöä koko maassa”.

Eeva Östberg on Suomen instituutin Tukholman kirjaston kirjastopäällikkö. Östberg on etnologi ja kirjastonhoitaja, ja hän on erittäin kiinnostunut erilaisista vähemmistökysymyksistä ja identiteettiprosesseista. Hän työskenteli useita vuosia kansallisten vähemmistöjen koordinaattorina Älvkarlebyssä ja ihmisoikeusstrategina keskittyen Gävlen kansallisiin vähemmistöihin. Mutta hänen suurin tekonsa on Suomen Instituutin kirjaston johtajana. Hänen siirtyessään johtoon kirjasto on uusittu, digitalisoitu ja keskittynyt lapsiin ja nuoriin. Kirjasto on myös nimetty kansallisen vähemmistökielen suomen resurssikirjastoksi. Lapsille ja nuorille suunnattujen kirjojen ja sarjajulkaisujen lainausmäärä on yli kaksinkertaistunut. Tukholman alueella on järjestetty monenlaista liikuntaa ja koko maahan suunnattua digitaalista toimintaa.

Vähemmistökielten palkinto on tunnustus hyvästä työstä vähemmistökielten parissa Ruotsissa ja kannustaa jatkamaan työtä. Palkinto myönnetään henkilölle, kunnalle, yhdistykselle, järjestölle tai vastaavalle.