Kielenkantajat elvyttävät suomen kieltä

Kielikeskukset ovat osa Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitosta, joka sai Ruotsin hallitukselta tehtäväksi perustaa keskukset neljälle Ruotsin viidestä vähemmistökielestä. Kielikeskusten toiminta käynnistyi vuonna 2022.

Ruotsin hallitus antoi vuonna 2018 Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitokselle tehtäväksi perustaa kansalliset kielikeskukset suomelle, meänkielelle, jiddišille ja romanikielelle. Saamen kielikeskus on toiminut vuodesta 2010 lähtien Ruotsin saamelaiskäräjien alaisuudessa. Suomen kielikeskus on Uppsalassa; meänkielen keskus puolestaan toimii kahdella paikkakunnalla, Kiirunassa ja Ruotsin Ylitorniolla. Jiddišin ja romanikielen keskukset sijaitsevat Tukholmassa.

Kielikeskuksissa työskentelee kielenedistäjiä, joiden tehtävänä on vähemmistökielten revitalisaatio eli elvytys. Tuuli Uljas ja Kirsi Kohtala-Ghane ovat hiljattain aloittaneet työnsä kielenedistäjinä (ruots. språkfrämjare) suomen kielikeskuksessa Uppsalassa. He  tekevät työtä Ruotsissa käytettävän suomen kielen hyväksi. Työn kohderyhmään kuuluvat kaikki, jotka identifioituvat ruotsinsuomalaisiksi. Kevään 2023 aikana suomen kielikeskus saa vielä kolmannen kielenedistäjän.

Neljä kielikeskusta kuuluvat Isofin uuteen kansallisten vähemmistökielten ja ruotsalaisen viittomakielen osastoon. Harriet Kowalskin johtamalla osastolla on kaksi yksikköä: kielenhuolto ja kielikeskukset. Anna Gezelius aloitti kesällä kielenhuoltoyksikön johtajana ja Elina Majakari on nimitetty kielikeskusyksikön johtajaksi.

Kielikeskusten yhteystiedot:

Suomen kielikeskus, Uppsala
sprakcentrumfinska@isof.se

Meänkielen kielikeskus, Övertorneå

Meänkielen kielikeskus, Kiiruna
sprakcentrummeankieli@isof.se

Romanin kielikeskus, Tukholma
sprakcentrumromska@isof.se

Jiddišin kielikeskus, Tukholma
sprakcentrumjiddisch@isof.se