Irina Littnernille ruotsinsuomalainen opinnäytepalkinto

Ensimmäisen ruotsinsuomalaisuudesta kertovasta opinnäytetyöstä myönnetyn palkinnon sai Irina Littner. Hän toimii kirjastonhoitajana Nynäshamnissa. Palkintosumma on 10 000 kruunua.

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta järjestää korkeakouluopiskelijoille opinnäytetyökilpailun, jonka aiheena on ruotsinsuomalainen kansallinen vähemmistö ja kansallinen vähemmistökieli, suomi. Se järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Tuomaristo pitää kisan tänä vuonna voittaneen Irina Littnerin kandidaattitutkielmaa tieteellisesti korkeatasoisena. Sen aihe on lisäksi ajankohtainen, etenkin resurssikirjaston rahoitustilanteen vuoksi.

Irina Littnerin opinnäytetyö oli nimeltään Resursbibliotek och folkbibliotek i samverkan: För att särskilt uppmärksamma den nationella minoriteten sverigefinnar (2023, Linnéuniversitetet)

Kilpailu koski vuonna 2022–2023 valmistuneita kandidaatintöitä. Niitä ilmoitettiin kilpailuun yhteensä 28 kappaletta.Voittajat palkittiin lauantaina 27.4. Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan täysistunnossa Tukholmassa. (SVT/uutiset)