Hallintoalueet

Hallintoalue ja hallintoaluekunta

Laissa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä, eli niin sanotussa vähemmistölaissa, säädetään, että Ruotsin kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla on oikeus käyttää omaa kieltään viranomaisyhteyksissä.

Hallintoalueen jäsenkunnat

Hallintoalueeseen kuuluu 1.2.2019 alkaen yhteensä 66 kuntaa, ja sen piirissä on yli 60 prosenttia Ruotsin suomalaistaustaisesta väestöstä (SCB:n väestötilaston mukaan).