Vaalit 2022

vaalit
Vaalihuoneistoissa on kaikkien puolueiden ehdokkaiden vaaliliput.

Vaalit koskettavat myös ruotsinsuomalaisia

Muun muassa suomenkieliset vanhustenpalvelut ja kaksikelinen opetus ovat ensi sijalla ruotsinsuomalaisten ensi syksyn vaaliteemoissa. Tämä  kävi ilmi kun Sveriges Radio Finskan Lauantaifiikka-ohjelman kuuntelijat saivat tilaisuuden selvittää mielipiteitään tulevista vaaleista. Yksi ohjelmaan kirjoittanut, Eila totesi, että   ”Olisi tärkeintä puolueiden antaa enemmän tietoa siitä, mikä ideologia on kullakin puolueella, niin, että sen ymmärtää lapsikin.” Eila on oikeassa – kun  valtiopäivillä istuvien puolueiden ohjelmia tarkastelee, on lähes mahdotonta löytää mitään vähemmistöjen oikeuksista, ne loistavat poissaolollaan.

Tulemme tällä sivulla vaalien lähestyessä seuraamaan, miten eri puolueet huomioivat vähemmistökysymykset ja ruotsinsuomalaisia koskevat kysymykset – vai onko niitä puolueiden vaalimanifesteissa ollenkaan?

Ruotsin valtiopäivä-, kunta- ja maakäräjävaltuustovaalit pidetään syyskuun toisena sunnuntaina joka neljäs vuosi.  2022 on vaalivuosi, ja vaalit on  syyskuun 11. päivänä. Ruotsalainen vaalijärjestelmä perustuu yleiseen ja yhtäläiseen äänestysoikeuteen ja siihen, että vaalien tulee olla vapaat, salaiset ja suorat. Vaaleista saa tietoa myös suomeksi Vaaliviranomaisen (Valmyndigheten) nettisivustolta val.se.

Äänioikeus ja äänestyskortti

Väestörekisterin tiedot ratkaisevat, onko sinulla äänioikeutta ja mihin äänestysalueeseen kuulut. Tiedot haetaan 30 päivää ennen vaalipäivää.

Valtiopäivävaalit: että viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, on Ruotsin kansalainen ja on tai ollut joskus kirjoilla Ruotsissa.

Kunnan ja maakäräjävaltuuston vaalit: viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, on kirjoilla kunnassa ja maakäräjillä ja on Ruotsin kansalainen, jonkun muun EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen tai on jonkun muun maan kansalainen tai vailla kansalaisuutta ja ollut kirjoilla Ruotsissa vähintään kolme vuotta yhtäjaksoisesti ennen vaalipäivää.

Äänestyskortti:  Mikäli sinulla on äänioikeus, saat äänestyskortin. Se tulee postissa noin kolme viikkoa ennen vaaleja. Äänestyskortissa lukee, mihin vaaleihin sinulla on äänestysoikeus sekä vaalihuoneiston nimi, osoite ja aukioloajat. Jos aiot äänestää ennakkoon, sinulla on oltava äänestyskortti mukana. Mikäli et ole saanut äänestyskorttia tai olet kadottanut sen, voit saada uuden kunnalta tai Vaaliviranomaiselta. Mikäli tiedot äänestyskortissa eivät mielestäsi ole oikeita, sinun tulee kirjallisesti vaatia oikaisua. Sen teet lääninhallituksessa.

Äänestä vaalihuoneistossasi vaalipäivänä. Äänestyskortista ilmenee, mihin äänestysalueeseen kuulut, vaalihuoneiston nimi, osoite ja aukioloajat. Voit äänestää vain siinä vaalihuoneistossa, joka on mainittu äänestyskortissasi.Mikäli et voi äänestää vaalihuoneistossasi, voit äänestää ennakkoäänestykselle varatussa tilassa, joka on avoinna vaalipäivänä.

Sinun täytyy tunnistautua. Sinun täytyy vahvistaa henkilöllisyytesi voidaksesi äänestää. Mikäli et ole äänten vastaanottajan tunnistettavissa, sinun täytyy näyttää henkilöllisyystodistus esim. ajokortti tai passi. Jos sinulla ei ole henkilöllisyystodistusta, voi toinen henkilö todistaa henkilöllisyytesi ja silloin sen henkilön on näytettävä henkilöllisyystodistus.

Voit äänestää ennakkoon omassa kunnassasi tai jossain muussa kunnassa. Ennakkoäänestys alkaa noin kolme viikkoa ennen vaalipäivää ja jatkuu aina vaalipäivään asti. Voidaksesi äänestää ennakkoon sinulla täytyy olla mukana äänestyskorttisi ja henkilöllisyystodistus.

Puolueen ja henkilön äänestäminen

Vaaliliput: Vaalilippuja on kaikissa paikoissa, joissa voit äänestää, ja puolueilla.

Puolueen äänestäminen : Äänestät ennen kaikkea puoluetta. Puolueen nimi on vaalilipussa. Jos et löydä puolueesi vaalilippua, voit kirjoittaa puolueen nimen tyhjään vaalilippuun

Henkilöäänestys: 0 Jos haluat, että joku tietty puolueen ehdokas tulee valituksi, voit merkitä rastin vaalilipussa olevan ehdokkaan nimen edessä olevan ruutuun. Voit merkitä rastin vain yhdelle ehdokkaalle. Voit myös henkilöäänestää kirjoittamalla tyhjään vaalilippuun puolueen nimen ja ehdokkaan nimen.