Skövde vuoden 2021 ruotsinsuomalainen vähemistökunta

Personal på Ekedals Äldrecentrum. Foto: Skövde kommun

Vuoden 2021 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi on valittu Skövde, joka on ylläpitänyt ja kehittänyt vähemmistötyötään kansallisen vähemmistölain hengen mukaisesti ja pitkäjänteisesti.

Ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta julkistaa edellisen vuoden ruotsinsuomalaisen kunnan. Kunnianosoituksen tarkoitus on huomioida kunnan työ ruotsinsuomalaisen vähemmistön hyväksi.

Valinnan perusteluissa sanotaan muun muassa että Skövde on tarjonnut suomen kielen opetusta niin alkeis- kuin jatkokoulutuksessa. Kunta on maksanut suomen kielen kurssin hoivatyöntekijöille sekä lasten parissa työskentelevälle henkilökunnalle. Samoin kunta on avustanut myös yksityistä Finlandiakotia niin, että sen  henkilökunta on saanut koulutusta suomen kielessä. Vuonna 2021 Vanhustenkeskus Ekedal Skövdessä haki erityisesti kaksikielistä henkilökuntaa ja onnistui palkkaamaan sinne sekä suomen- että ruotsinkieltä hallitsevia henkilöitä kahdelle suomenkieliselle osastolle, jotka avattiin keväällä 2021.

Skövde årets sverigefinska kommun

På Sverigefinnarnas dag den 24 februari utsågs Skövde till årets Sverigefinska kommun av Sverigefinländarnas delegation.  Enligt delegationen har Skövde har upprätthållit och utvecklat sitt minoritetsarbete i minoritetslagens anda under 2021 och även hållbart på längre sikt.

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kommuners arbete till gagn för den sverigefinska minoriteten.

Skövde kommun har stöttat och utbildat sin personal för att lära sig finska. Finska språket ses som merit när kommunen söker vård- och omsorgspersonal samt personal på utbildningsområdet.

Skövde har erbjudit utbildning i finska både på nybörjar- och fortsättningsnivå och hjälpt det privatägda Finlandiahemmet så att även deras personal har kunnat utbilda sig i det finska. 2021 sökte Äldrecentrum Ekedal tvåspråkig personal och lyckades anställa både finsk- och svensktalande personer till två finskspråkiga avdelningar som öppnades våren 2021.

Skövde har tidigare gjort en omfattande kartläggning bland alla anställda i kommunen, som visade att det fanns många finskspråkiga bland personalen som kommunen inte hade kännedom om sedan tidigare. Tidigare sverigefinska årets kommuner: (2010-2020) Eskilstuna, Surahammar, Borås, Sigtuna, Hallstahammar, Västerås, Gävle, Övertorneå, Östhammar, Skellefteå, Haninge