Seniorit

Axevallan kesä. Kuva Seppo Puolle.
Axevallan kesä. Kuva Seppo Puolle.

Ruotsinsuomalaisia vanhainkoteja
Finskt Seniorboende AB,  demens avd. Kortidsboende, Rålambsvägen 36, Stockholm
Finlandiahem/koti Mariebergsgatan 21, Skövde
Finskt Äldrecentum/Suomikoti, 6 avd. bla dementa Ramviksvägen 213, Enskede

Senioriasuntoja
Allaktivitetshuset, seniorboende Hultasjögatan 7,  Borås
Finska Seniorboende, Göteborg Akaciagården 18, Angered

Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset, RSE on valtakunnallinen ruotsinsuomalaisten eläkeläisten vähemmistö-, etu- ja harrastusjärjestö, yksi RSKL:n erityisliitoista, RSE toimii eläkeläisten aseman parantamiseksi, suomenkielisen vanhustenhoidon, terveyden- ja sairaanhoidon sekä muiden palvelujen käynnistämiseksi ja kehittämiseksi.

Sverigefinska Pensionärer är ett specialförbund inom Sverigefinska Riksförbundet och arbetar som intresse- samt fritidsorganisation för finsktalande pensionärer. Den driver frågor om bl a finskspråkig äldreomsorg samt hälso- och sjukvård . SFP arbetar också för att den finskspråkiga informationen om äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt äldres rättigheter skall utökas.

Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset harrastavat aktiivisesti. Lähde: rskl. Kuva: Kai Kangassalo.
Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset harrastavat aktiivisesti. Lähde: rskl. Kuva: Kai Kangassalo.

Vähemmistön vanhustenhoitopalveluissa parantamisen varaa

Monissa Ruotsin kunnissa vanhusten palvelut ovat hyvin eritasoisia ja monet kunnat eivät ole hakeneet hallintoalueeksi. Vähemmistölain mukaan eläkeläisten pitää saada palveluja omalla äidinkielellään ja tämä ei toteudu läheskään kaikissa kunnissa, toteaa Pirkko Sinkkonen, Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliitto Ruotsissa – järjestön puheenjohtaja. 

Pirkko Sinkkonen muistuttaa, että kotiavustajien kielitaito on monella tavoin puutteellinen ja pahinta on, ettei henkilökunta osaa edes ruotsia.  Tämä aiheuttaa konflikteja ja lisää entisestään väärinkäsityksiä.

Yksi ärsyttävä asia hänen mielestään on, että hallintoalueet saavat valtiolta toimintatukea, mutta tukeen on laskettu mukaan kordinoijan palkkakustannukset ja näin ollen kunnan asukkaille jää huomattavasti vähemmän rahaa toimintaan. Hallintoalueen kordinoijan virka on kunnallinen virka ja palkkakustannukset pitää olla kunnan budjetissa mukana.

-Valtiovallan pitäisi satsata myös hoivahenkilökunnan koulutukseen maassamme omaan tarpeeseen, muistuttaa Esa Tuuri, liiton varapuheenjohtaja.

-Ruotsinsuomalainen eläkeläinen on vähän vanhempi, koska suurin osa tuli Ruotsiin 1960 luvulla. Eläkeläiset ovat sopeutuneet hyvin yhteiskunnassa ja ovat aktiivisia eri yhdistyksissä. Esimerkiksi meillä, Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliitolla Ruotsissa on lähes 800 jäsentä kahdeksalla eri paikkakunnalla kertoo Pirkko.

Tulevaisuuden haasteena  kunnilla on Keskusliiton mukaan palvelujen tarjoaminen omalla vähemmistökielellä. Tärkeintä on, että vähemmistölakia noudatetaan yhtenäisesti koko maassa. Nyt ei edes kaikki virkamiehet tiedä mitä vähemmistölaki pitää sisällään, valitettavasti! Laki on laki ja sitä pitää noudattaa, mutta tämä ei toteudu Ruotsissa ja siksi pitäisi kuntia rangaista, jos lakia ei noudateta. Kuten Lennart Rohdin sanoo on vähemmistölaki yhtä pätevä kuin Ruotsin perustuslaki!

-Tärkeää on valvoa vähemmistölain noudattamista, painottaa Esa Tuuri ja kertoo että Keskusliiton tehtävänä on valvoa ja auttaa jäsenyhdistyksiä ja edustaa eläkeläisiämme ministerijohtoisessa eläkeläiskomiteassa, läänin- ja sosiaalihallituksissa. Suomen kielen elvytys on tärkeää!

Vähemmistökielinen vanhustenhoito uudistumassa

Kesäkuun lopulla valmistuneessa uudessa vanhustenhoitolakiehdotuksessa ehdotetaan, että kansallisten vähemmistöjen oikeus saada vanhustenhoitoa vähemmistökielellä siirrettäisiin vähemmistölaista vanhustenhoitolakiin. Ehdotus  merkitsisi että vanhustenhoitoon olisi vähemmistöillä samat oikeudet kaikissa kunnissa, ei vain hallintoalueilla. Sosiaalihallituksen äskettäin tekemän kyselyn mukaan monet kunnat suunnittelevat ja päättävät kansallisten vähemmistöjen vanhustenhoidosta tekemättä ensin tutkimusta hoitotarpeesta.