Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on ruotsinsuomalaisten kansallisen vähemmistön katto-organisaatio. Valtuuskunta toimii valtiollisella tasolla. Paikallinen ja alueellinen toiminta on ensi sijassa jäsenjärjestöjen tehtävä.

Valtuuskunta käsittelee yleisiä, periaatteellisia kysymyksiä, jotka koskevat suomen kieltä, ruotsinsuomalaisia ja kansallisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia Ruotsissa.

Valtuuskunnan päätehtävät ovat vaikuttaminen, edustaminen ja tiedottaminen.

Vaikuttamiseen kuuluu muun muassa osallistuminen neuvonpitoihin ja vähemmistöpoliittisiin keskusteluihin, ruotsinsuomalaisten ja suomen kielen tilanteen seuraaminen ja analysoiminen, raporttien ja lähetevastausten laatiminen sekä yhteistyö muiden kansallisten vähemmistöjen kanssa. Vaikuttamiseen kuuluu myös ruotsinsuomalaisten oikeuksien edistäminen aktiivisen lobbauksen kautta, esimerkiksi käymällä jatkuvaa dialogia Euroopan neuvoston tarkkailukomiteoiden kanssa.

Valtuuskunnan tehtävänä on täydentää hallituksen ja viranomaisten omaa tiedotustoimintaa, levittää tietoa ruotsinsuomalaisille sekä nostaa vähemmistöasiat esille myös enemmistön keskuudessa.

Jäsenjärjestömme

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto
Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen työ
Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset
Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto
Ruotsinsuomalaiset rehtorit
Ruotsinsuomalainen kulttuuriyhdistys (UusiTeatteri)
Suomiart
Ruotsinsuomalaisten harrastajateatteriliitto
Nätverket för finska behandlare inom BUP
Ruotsinsuomalaisten näkövammaisten liitto
Rusuvilina
Ruotsinsuomalaisten korkeakouluverkosto
Finn-Kirja
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
Ruotsinsuomalaisten arkisto
Axevallan kansankorkeakoulu
Naisten Foorumi
Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliitto, Ruotsi
Förbundet Skogsfinnars Intressen i Sverige
Kalevalaiset
Suomen Tukholman instituutti
Ruotsinsuomalaisen kulttuurin ystävät (Kulttuuri.se)

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan uusi puheenjohtajisto, vasemmalta Heli LindströmMaarit JaakkolaAnders ErikssonJohanna Suban (varajäsen),
Markus Marttila (puheenjohtaja) ja Maija Vola. Foto: sverigefinne.nu, Kai Kangassalo.