På Svenska

Sverigefinnarnas dag firades på Stockholms stadshus 24.2. 2017, året då Finland fyllde 100 år.
Sverigefinnarnas dag firades på Stockholms stadshus 24.2. 2017, året då Finland fyllde 100 år. Lähde: rskl.se. Kuva Kai Kangassalo

Hur vet man vad som finns på finska i Sverige?

Sverigefinländare är en av de fem befolkningsgrupper som har minoritetsstatus och räknas som en språklig minoritet. Det finns livligt finskspråkigt förenings- och kulturliv på olika håll i landet och information på nätet om sverigefinsk kultur, föreningsliv, barn- och äldreomsorg, skolor och om våra länders gemensamma historia. Ruotsi.se har som syfte att samla information om olika sverigefinska fenomen och verksamheter och underlätta att hitta dem.

Dålig kunskap om nationella minoriteter

Allmänhetens kunskap om nationella minoriteter är låg. Var tredje svensk vet inte vad en nationell minoritet är. Närmare fyra av tio vet inte hur många erkända nationella minoriteter det finns i Sverige. 95 % vet inte vilka de fem minoritetsspråken är, visar en undersökning gjord av Utbildningsradion.

Den svenska minoritetspolitiken

Den svenska minoritetspolitiken syftar till att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. I februari år 2010 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Judar, romer, samer (som även har ställning som urfolk), sverigefinnar och tornedalingar erkändes som nationella minoriteter. Jiddisch, romani chib, samiska, finska och tornedalsfinska erkändes som nationella minoritetsspråk.

Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Kommunerna och regionerna är t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är viktig för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken.

Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. De ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt, samråda med minoriteterna i sådana frågor samt särskilt främja barn och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem.

Förvaltningsområden (2021)

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt, samråda med minoriteterna i sådana frågor samt särskilt främja barn och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem.

Utöver de allmänna bestämmelserna gäller särskilda rättigheter för finska, meänkieli och samiska inom så kallade förvaltningsområden:
Enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare. Myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut. Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken. Kommuner har särskilda skyldigheter att erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråken, om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

Finska förvaltningsområden: Borlänge, Borås, Botkyrka, Degerfors, Enköping, Eskilstuna, Fagersta, Finspång, Gislaved, Gävle, Gällivare, Göteborg, Haparanda, Hallstahammar, Haninge, Hofors, Huddinge, Håbo, Hällefors, Järfälla, Kalix, Karlskoga, Kiruna, Kramfors, Köping, Laxå, Lindesberg, Ludvika, Luulaja, Malmö, Mariestad, Motala, Norrköping, Norrtälje, Nykvarn, Oxelösund, Pajala, Sandviken, Sigtuna, Skellefteå, Skinnskatteberg, Skövde, Smedjebacken, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Sundsvall, Surahammar, Söderhamn, Södertälje, Tierp, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Uddevalla, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Umeå, Västerås, Älvkarleby, Örebro, Örnsköldsvik, Österåker, Östhammar ja Övertorneå.

Saame förvaltningsområden: Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Dorotea, Härjedalen, Jokkmokk, Gällivara, Kiiruna, Krokom, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Uumaja, Vilhelmina, Åre, Älvdalen ja Östersund.

Meänkieli förvaltningsområden: Haparanda, Gällivara, Kalix, Kiiruna, Pajala ja Övertorneå.

Sverigefinnarnas dag firas på folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds födelsedag den 24 februari. Dagen började firas 2011 och från och med 2012 finns den som en officiell dag i den svenska almanackan. Dagen ska synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet.  Sverigefinska flaggan ritades av Andreas Ali Jonasson 2007 och togs fram av Sverigefinska flaggans vänner. Flaggan innehåller både den finska och den svenska flaggans färger.

När skolan inledde sin verksamhet 1990

Fem lärartjänster försvinner

Om regeringens förslag om resursfördelningen för friskolorna går igenom, skulle det innebära ca 3 Mkr mindre anslag för Sverigefinska skolan

Sverigefinska organisationer

Sverigefinska organisationslivet är levande och mångsidig, det finns både minoritets-, fritids- och kulturföreningar runt om i landet, både riks- och lokalföreningar.  

Sverigefinska riksförbundet för fram sverigefinnarnas kultur genom att anordna riksomfattande kultur- och idrottsevenemang. Förbundet aktiverar och stöder vidare medlemsföreningarnas kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet samt pedagogiska arbete. Rskl.se

Kvinnoforum fungerar som minoritets-, intresse-, fritids- och samarbetsforum för sverigefinska kvinnor. Kvinnoforums ändamål är att främja sverigefinska kvinnors ställning i arbetslivet, att arbeta för ökad jämställdhet, samt för att bevara finska språket och det finska kulturarvet.

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS) är en svenskspråkig politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation för finlandssvenska föreningar i Sverige och arbetar med att synliggöra sverigefinlandssvenskarna som grupp och att de ska erkännas som en etnisk minoritet, även om finlandssvenskarna är historiskt sett svenskar bland svenskar. Fris.nu

Sverigefinländarnas delegation är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten. Till delegationens ansvarsområde hör frågor som rör finska språket, sverigefinnarna samt de nationella minoriteternas ställning och rättigheter i Sverige. Delegationen strävar också efter att komplettera regeringens och de olika myndigheternas egen informationsverksamhet, sprida information bland sverigefinnarna och att lyfta fram minoritetsfrågorna även bland majoritetsbefolkningen. Sverigefinne.nu

Finska församlingen i Stockholm är en tvåspråkig församling som tillhör Svenska kyrkan och Stockholms stift. Församlingen har ca  8000 medlemmar och är en icke territoriell församling, dvs omfattar Stockholms stift. Finska kyrkan och församlingshuset är belägna i Gamla stan nära Kungliga Slottet. Svenskakyrkan.se/finskaförsamlingen.

Finsk-svenska handelskammaren (FINSVE) har som mål att främja export från Finland till Sverige. FINSVE hjälper företag från båda länderna och även andra som är intresserade av handeln mellan länderna genom att informera, ge råd och göra marknadsanalyser i Sverige. Finsve.com

Sverigefinska Pensionärer är ett specialförbund inom Sverigefinska Riksförbundet och arbetar som intresseorganisation för finsktalande pensionärer. Den driver frågor om bl a finskspråkig äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. SFP arbetar också för att den finskspråkiga informationen om äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt äldres rättigheter skall utökas.

Sverigefinska ungdomsförbundet arbetar för att sverigefinska barn och unga ska kunna behålla och utveckla sitt språk, sin kultur och sin identitet. Därtill bedriver vi politiskt påverkansarbete, i syfte att stärka unga sverigefinnars mänskliga rättigheter och för att främja det finska språkets ställning i Sverige. Rsn.nu

Sverigefinsk media

Sveriges Television / Finska redaktionen
Svt.se/uutiset
SR sverigesradio/finska
Sverigesradio.se/finska
Radio Suomi, Södertälje
Radiosuomi.se
Ruotsin Suomalainen -veckotidning
Ruotsinsuomalainen.com
Suomen Uutisviikko – veckotidning
Suomenuutisviikko.se
Liekki –Sverigefinsk kulturtidskrift

 

Varje höst anordnas en sverigefinsk bok- och kulturmässa
Varje höst anordnas en sverigefinsk bok- och kulturmässa. Här delas priser på skrivartävling för ungdomar. Lähde: rskl.se. Kuva Kai Kangassalo

Sverigefinländarnas arkiv har som uppgift att bevara dokument rörande sverigefinskt liv och verksamhet samt stödja och främja sverigefinsk kultur och forskning. Arkisto.org

SFSF är en förkortning för Sverigefinska Synskadadeförbundet. Förbundet är en intresseorganisation för finsktalande synskadade i Sverige. Förbundet vilar på principen att alla finskspråkiga synskadade ska ha möjlighet att delta på samhällets alla områden. Finskasynskadade.se

Suomiart är en förening med som syfte att«…skapa och utveckla sverigefinländsk kultur i Sverige genom att arrangera konstutställningar, kurser, resor och andra kulturevenemang » Suomiart.se

UusiTeatteri är en tvåspråkig teater som sedan starten 2002 skapat många föreställningar för barn och unga. Hemmascenen är på Olympiateatern, Västmannagatan 56, Stockholm. Teatern turnerar även runtom i landet och föreställningar spelas på svenska, finska eller tvåspråkigt.Uusiteatteri.se

Finska bokhandeln i Stockholm drivs av Kooperativet Sverigefinsk bok och kultur i Stockholm. Affären är öppen onsdagar kl 16-18 samt lördagar kl 11-14. Adressen Birkagatan 19, Stockholm. Bokaffären säljer både finsk och finlandsvensk litteratur. Därtill finns begagnade böcker, kort och sorgadresser. Bokbeställningar genom epost, kirja.kulttuuri@gmail.com eller under öppethållande tel 070-6699688.Kirjakulttuuri.se

Kulttuuri.se är en kulturförening som vill värna om den sverigefinska kulturen. Föreningen anordnar varje år en bok- och kulturmässa på Finlands institut i Stockholm, samt en skrivartävling för sverigefinska ungdomar. Kulttuuri.se

Sverigefinska amatörteaterförbundet är en intresseorganisation för Sverigefinska amatörteatergrupper. Förbundet hjälper medlemsgrupperna med texter, regissörer och utbildning.

Finlandsinstitutet i Stockholm har som mål att göra den finländska kulturen och det finländska samhället känt i Sverige, att stödja den sverigefinländska minoritetens språk och kultur samt att fördjupa kontakterna mellan Sverige och Finland. Finlandsinstitutets program innefattar utställningar, konserter, författarbesök samt gästspel på finskspråkig teater.  Finlandsinstitutet.se

Galleri Cupido finns på Svartmangatan 27, Stockholm Gamla Stan. Galleriet visar i huvudsak svensk och finsk nutidskonst, med tonvikten lagd på måleri och skulptur. Gallericupido.se

Kielineuvosto
Sprakradet.se/finska

Finnstigen
Friluftsmuseetfinnstigen.se