Norrtäljen kaupunginkirjasto NÄYTTELY: MATKA YLI ITÄMEREN

Moderni suomalainen lastenkirjallisuus on elinvoimaista ja innovatiivista. Näyttely esittelee valikoiman viime vuosien runsaasta lastenkirjasadosta. Kokeilunhalu, uteliaisuus ja huumori yhdistettynä pelottomuuteen ovat yhteisiä nimittäjiä kirjoille, jotka eivät epäröi tarkastella olemassaoloon liittyviä kysymyksiä lasten näkökulmasta. Mielikuvituksen ja leikin avulla kuvataan todellisuutta, jossa esiintyy niin ulkopuolisuuden tunnetta, pelkoa kuin sairauttakin.

Norrtälje stadsbibliotek.  UTSTÄLLNINGEN: EN RESA ÖVER ÖSTERSJÖN

Den moderna finländska barnboken är livskraftig och innovativ. Den aktuella utställningen presenterar ett axplock ur de senaste årens rikhaltiga barnboksskörd. Experimentlusta, nyfikenhet och humor i kombination med oräddhet, är gemensamma nämnare för böckerna som inte tvekar inför gestaltning av existentiella frågor ur ett barnperspektiv. Genom fantasi och lek återges en verklighet som innefattar både utanförskap, rädsla och sjukdom. ”En resa över Östersjön” är producerad av Finlandsinstitutet inom ramen för uppdraget som nationellt resursbibliotek.