De ser mörkt ut på finskans framtid

finskaspråket
Kuva: Kai Kangassalo

 ”Något måste göras om språket ska överleva i Sverige”

Finskans framtid i Sverige ser mörk ut, varnar professorn Jarmo Lainio och journalisten Kari Lumikero. Enligt Lainio behövs åtgärder för att finskan över huvud taget ska överleva i Sverige.

Skolan har ansetts vara en central aktör för att säkerställa finskans ställning i Sverige inför framtiden.

Idag finns det ungefär 5 000 elever som läser finska i Sveriges grundskolor. De flesta elever får undervisning en timme eller mindre i veckan.

– Det är en ren skandal. Den utvecklingen var ju inte avsedd, men kunde nästan förutspås när finskan började avvecklas i mitten av 1980-talet, säger journalist Kari Lumikero.

Att lägga ner de finskspråkiga klasserna på 80-talet var det första steget. I slutet av 80-talet lades även lärarutbildningen ner. Enligt professor Jarmo Lainio är dessa de två huvudskälen. Det tredje är skolans kommunalisering i början av 90-talet. Eleven har rätt att läsa finska i grundskolan och gymnasiet. I de kommuner som tillhör det finska förvaltningsområdet har barnet även rätt till finskspråkig förskola. (SVT 15 min från uutiset )